1. Rwy'n cael problemau wrth wneud galwad Fideo, ble alla i gael help?

Mae'r tudalen datrys problemau ar wefan Attend Anywhere yn cynnig cymorth ychwanegol. 

2.A yw'r gwasanaeth hwn yn gyfrinachol ac yn ddiogel i'w ddefnyddio?

Ydy. Mae Attend Anywhere yn darparu ymgynghori fideo diogel sydd wedi'i gymeradwyo'n gyfrinachol ac yn ddiogel gan Lywodraeth Cymru a GIG Cymru. Nid yw galwadau fideo yn cael eu recordio ac nid yw'r system yn storio unrhyw wybodaeth am gleifion. Nid oes angen i chi lawrlwytho ap na chreu cyfrif i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.

3. Faint mae'n ei gostio i wneud galwad fideo?

Ar WiFi neu gysylltiad rhyngrwyd â gwifrau, nid yw'r galwadau fideo Attend Anywhere yn costio dim.

Os ydych chi'n defnyddio data symudol: nid oes cost i aros i'ch galwad gael ei chysylltu. Unwaith y byddwch wedi'ch cysylltu, mae galwad fideo arferol 20 munud yn costio 230MB o ddata ar ddyfais symudol. Mae defnydd data yn llai ar gysylltiadau cyflymder is.

4.Beth ddylwn i ei wneud os anghofiaf fynd i apwyntiad ymgynghori fideo neu os na allaf fynd drwyddo?

Dylech gysylltu â'ch darparwr iechyd neu ofal cymdeithasol a fydd yn eich cynghori ar sut i aildrefnu eich apwyntiad neu fynychu mewn ffordd wahanol.

5.Ble alla i gael gwybodaeth dechnegol am ddefnyddio'r Gwasanaeth Ymgynghori Fideo?

Mae manylebau technegol ar gyfer gwneud galwadau fideo - gan gynnwys y gofynion offer a lled band - ar gael ar y wefan ganlynol. Mae'r wefan yn cyfeirio at “Attend Anywhere” sef y platfform ymgynghori fideo a ddefnyddir gan y gwasanaeth.