Mae TEC Cymru yn datblygu sylfaen dystiolaeth ar fanteision, heriau, cyfleoedd ac effaith technoleg newydd. Bydd ein Canolfan Adnoddau yn casglu cyhoeddiadau, adroddiadau, tystiolaeth, data a phrosiectau defnyddiol o'n gweithgareddau, yn ogystal â chofrestr o brosiectau GAD sy'n mynd rhagddynt ledled Cymru.