Bydd y Gofrestr yn rhoi gwybodaeth allweddol a sail gwybodaeth am Brosiectau TEC yng Nghymru. Mae’n nodi natur y Prosiect neu’r Gwasanaeth, a gwybodaeth gyswllt.

Bydd modd cael y wybodaeth ar y Gofrestr drwy ymgysylltu ag Iechyd, Gofal Cymdeithasol, y Byd Academaidd a Diwydiant. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n tudalen Prosiectau

Os hoffech gyflwyno prosiect neu wasanaeth i gael ei gynnwys ar y wefan, cwblhewch y ffurflen yma.

Yn unol â Safonau'r Gymraeg, byddem yn gofyn i'r wybodaeth yma cael ei ddychwelyd yn ddwyieithog.