Uwch- Ddefnyddwyr

Mae’r sesiwn grŵp 75 munud fyw hon yn ymdrin â phopeth yn y sesiwn hyfforddi isod, ac fe ddysgwch sut i ychwanegu a symud defnyddwyr, sut i wneud newidiadau i ystafelloedd aros a mwy.

hyfforddiant uwch-ddefnyddwyr: archebwch nawr

Mae sesiynau byw yn rhedeg sawl gwaith y dydd, o ddydd Mawrth i ddydd Iau. Archebwch eich sesiwn fyw hyd at 24 awr cyn yr hyfforddiant.


Gweithwyr Clinigol

> mynychu sesiwn hyfforddi grŵp byw

neu

> dechrau hyfforddiant gweminar (ar gael 24 awr y dydd ac y mae’n cynnwys prawf ar-lein byr)

Dysgwch sut i fewngofnodi, cyrchu mannau aros, cynnal ymgynghoriad, gwahodd rhywun arall i mewn, rhoi claf ar gadw, lle i gael help a mwy. 

Os na allwch fynychu eich cwrs, does dim angen canslo - y cyfan sydd angen ei wneud yw anwybyddu neu wrthod y cwrs a defnyddio Eventbrite i ail-archebu ar adeg fwy cyfleus.

Byddwch yn derbyn cadarnhad o’ch archeb sesiwn fyw a chyfarwyddiadau cyflawn trwy e-bost wedi 5pm y diwrnod cyn eich sesiwn hyfforddi.