• AgorIP - Maent yn eich cefnogi chi o'r eiliad y cewch chi eich syniad ... i werthu’r syniad ar y farchnad.
  • Busnes Cymru - Ydych chi’n dechrau busnes? Ydych chi'n tyfu eich busnes? Yr holl wybodaeth, cyngor ac arweiniad rydych chi ei angen.
  • Y Sefydliad Iechyd - O roi grantiau i'r rhai sy'n gweithio yn y rheng flaen i gynnal ymchwil a dadansoddi polisi, mae’n bwrw goleuni ar sut i sicrhau bod newid llwyddiannus yn digwydd.
  • Banc Datblygu Cymru - Cyllid hyblyg ar gyfer busnesau yng Nghymru o £1,000 i £5 miliwn. Benthyciadau ac ecwiti. Wedi'u diogelu a heb eu diogelu.
  • Innovate UK - Mae’n gyrru cynhyrchiant a thwf economaidd drwy gefnogi busnesau i ddatblygu a gwireddu potensial syniadau newydd, gan gynnwys y rhai o sylfaen ymchwil o safon fyd-eang y Deyrnas Unedig.
  • Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth Innovate UK - Y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth yw partner rhwydwaith Innovate UK ac mae hefyd yn darparu cyfleoedd rhwydweithio arloesol i gyllidwyr eraill yn unol â'i genhadaeth i yrru twf yn y Deyrnas Unedig.
  • ArloeseddSMARTMae'n cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol i fusnesau Cymru sy'n ceisio ymgymryd ag Arloesi ac Ymchwil a Datblygu.
  • SMART Cymru - yn cefnogi busnesau Cymru i ddatblygu, gweithredu a masnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd. Cyd-fuddsoddi mewn ymchwil busnes, datblygu ac arloesi ar gyfer twf cynaliadwy.
  • SMART Expertise - yn cynnig cefnogaeth ariannol i brosiectau cydweithredu arloesol sy'n gofyn am ystod o arbenigedd i ddatrys problemau diwydiant.