• Academic Health Science Networks (AHSNs) - Mae AHSNs yn galluogi'r atebion digidol mwyaf effeithiol i gyrraedd mwy o gleifion yn gyflymach. Rydym yn gweithio gyda chleifion, diwydiant a'r sector iechyd a gofal i wneud i hyn ddigwydd.
  • Rhwydwaith Menter Ewrop - Yn helpu busnesau uchelgeisiol i dyfu'n rhyngwladol.
  • Healthcare UK - Yn helpu darparwyr gofal iechyd y Deyrnas Unedig i gynnal rhagor o fusnes dramor. Mae’n gwneud hyn drwy hyrwyddo sector gofal iechyd y Deyrnas Unedig i farchnadoedd tramor a chefnogi partneriaethau gofal iechyd rhwng y Deyrnas Unedig a darparwyr gofal iechyd tramor.
  • Cymorth busnes Llywodraeth Cymru - Mae gan Lywodraeth Cymru amrywiaeth cynhwysfawr o fecanweithiau cymorth i'ch helpu chi ar eich taith allforio.