• Rhwydwaith Menter Ewrop - Yn helpu busnesau uchelgeisiol i dyfu'n rhyngwladol.
  • Healthcare UK - Yn helpu darparwyr gofal iechyd y Deyrnas Unedig i gynnal rhagor o fusnes dramor. Mae’n gwneud hyn drwy hyrwyddo sector gofal iechyd y Deyrnas Unedig i farchnadoedd tramor a chefnogi partneriaethau gofal iechyd rhwng y Deyrnas Unedig a darparwyr gofal iechyd tramor.
  • Cymorth busnes Llywodraeth Cymru - Mae gan Lywodraeth Cymru amrywiaeth cynhwysfawr o fecanweithiau cymorth i'ch helpu chi ar eich taith allforio.