Therapi Realiti Rhithwir mewn Dinasyddion â Dementia a Chyflyrau Hirdymor

teccymru
Step complete
Step complete
Step complete

Mae'r prosiect yn bwriadu treialu'r defnydd o therapi realiti rhithwir i wella ansawdd bywyd y rhai sy'n byw gyda dementia a chyflyrau meddygol hirdymor eraill. I ddechrau, bydd y gwasanaeth yn darparu gwasanaeth therapi realiti rhithwir bach, fel prawf o gysyniad, lle mae clustffonau realiti rhithwir ar gael i ddinasyddion a oedd yn bodloni'r meini prawf cynhwysiant.

Darparwyd cyllid CGC drwy'r Bwrdd Dementia i brynu 10 clustffonau, ffonau symudol a darpariaeth meddalwedd 2 flynedd (gan ddechrau ym mis Mehefin 2019), gyda thua £37,000 yn cael ei wario. Y bwriad yw defnyddio'r clustffonau mewn lleoliad sydd eto i'w ddiffinio ond a allai gynnwys:

 • Cartrefi Gofal
 • Canolfannau Dydd
 • Lleoliadau gofal ychwanegol
 • Clinigau Cof
 • Grwpiau cymorth
 • Cartref y dinesydd ei hun
 • Llety Gwarchod

Mae'r drafodaeth gychwynnol wedi nodi'r defnyddwyr canlynol:

 • Y rhai sy'n byw gyda diagnosis o ddementia
 • Y rhai a allai fod yn aros am ddiagnosis o ddementia
 • Unrhyw un sydd â phroblem iechyd hirdymor
 • Preswylwyr cartrefi gofal
 • Cleifion cartrefi gofal
 • Y rhai sy'n byw gyda chymorth

Mae'r prosiect yn ceisio sefydlu gwasanaeth a fydd naill ai'n:

 • llyfrgell cyfarpar awdurdod lleol rhanbarthol
 • llyfrgell ganolog o offer
 • gwasanaeth allgymorth / rheoli realiti rhithwir symudol (y model a ddefnyddir gan arbenigwyr Horsham sy'n ymweld â chartrefi gofal)
Local Authority
 • All Wales
Bwrdd Iechyd
 • All Health Boards
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
 • Cronfa Gofal Integredig
 • Bwrdd Dementia Gwent
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Cyngor Sir Fynwy
 • TEC Cymru
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Alzheimer's UK
 • RPG TEG Gwent
Dyddiad dechrau
Dyddiad Cwblhau
 • Gwersi a Ddysgwyd
 • Canlyniadau

Bydd y prosiect yn dilyn ac yn dysgu o'r gwaith a wnaed gan Gynghorau Dosbarth Horsham a Mole Valley, a gynhaliodd brosiect llwyddiannus gan ddefnyddio therapi technoleg realiti rhithwir gyda dinasyddion sy'n byw gyda dementia neu ddinasyddion sy'n byw gyda chyflyrau meddygol hirdymor, megis straen a phoen hirdymor.

Cymerwch olwg ar y fideo ar gyfer y prosiect therapi realiti rhithwir.

Mae'r manteision disgwyliedig a nodwyd o ddefnyddio therapi realiti rhithwir yn cynnwys

 • Dinasyddion yn ymddangos yn dawelach
 • Cwsg dinesydd yn gwella
 • Mae dinasyddion yn llai tebygol o ddisgyn
 • Ennyn atgofion
 • Teimlo llai o boen
 • Cyfathrebu gwell