Integreiddio API ar gyfer PROMs

Step complete
Step complete
Step complete

Mae GIG Cymru yn defnyddio mwy a mwy o holiaduron safonol i gleifion er mwyn mesur canlyniadau clinigol a’u gwella.

Mae tîm Ecosystem GIG Cymru wedi dechrau cydweithio ag asiantaethau allanol Dr Doctor a Patient Knows Best er mwyn gweithio tuag at safon cyffredin ar gyfer API PROMs (Mesur Canlyniadau a Adroddwyd gan Gleifion), ac i gynnig proffil FHIR safonol a chanllaw gweithredu er mwyn gallu integreiddio’n rhwydd yn y dyfodol.

Menter Prawf o Gysyniad fydd hon.

Testunau
Data Rhaglennu / Codio
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
  • DrDoctor
  • Patient Knows Best
  • Gofal Iechyd yn Seiliedig ar Werth
  • ETTF
  • Diweddariadau
Completed

Ionawr 2020Cydweithio yn Dechrau

Dechreuodd y cydweithio rhwng tîm Ecosystem GIG Cymru a rhanddeiliaid allweddol.

Completed

Tachwedd 2019Cwmpasu

Cynhaliwyd amryw o gyfarfodydd cwmpasu gyda rhanddeiliaid allweddol drwy gydol 2019. Daeth y rhain i benllanw yn y cyfarfod olaf ym mis Tachwedd 2019, lle penderfynwyd ar y dyddiad dechrau a'r prif ffrydiau gwaith.