Bid Labordy Data Rhwydweithiol

Step complete
Step complete
Step complete

Dewiswyd Iechyd Cyhoeddus Cymru, mewn partneriaeth â Gwasanaeth Gwybodeg GIG CymruPrifysgol Abertawe a Gofal Cymdeithasol Cymru fel un o bum Labordy Data Rhwydweithio ‘The Health Foundation’. Byddant yn derbyn hyd at £400,000 dros ddwy flynedd i ffurfio cymuned o ddadansoddwyr sy'n gweithio ar yr heriau iechyd a gofal mwyaf.

Labordai Data Rhwydweithiol ‘The Health Foundation’ yw’r cyntaf o’i fath a bydd yn rhoi mewnwelediadau o ddata i arweinwyr systemau iechyd cenedlaethol a lleol er mwyn weithredu i wella iechyd a gofal y DU.

Cydlynwyd y cais gan dîm Ecosystem Iechyd Digidol Cymru a bydd yn gweld y partneriaid yn gweithio gyda'i gilydd i wneud y defnydd gorau o ddata arferol i fynd i'r afael ag iechyd, atal ac anghydraddoldebau ar draws cenedlaethau, a chynhyrchu mewnwelediadau gwerthfawr i lywio'r penderfyniad i wella iechyd y boblogaeth yng Nghymru.

Darllenwch yr astudiaeth achos lawn

Testunau
Data
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid
  • Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Prifysgol Abertawe
  • Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
  • Gofal Cymdeithasol Cymru
  • The Health Foundation
Dyddiad dechrau
Dyddiad Cwblhau
  • Diweddariadau
Completed

23ain Gorffennaf 2020Cyhoeddi Enillwyr yn Swyddogol

Cyhoeddwyd pum Labordy Data Rhwydweithio a ddewiswyd yn swyddogol. Am ragor o wybodaeth am y Labordai Data Rhwydweithio.

Completed

20fed Mai 2020Canlyniad y Cais

Mae'r tîm yn derbyn y newyddion i ddweud eu bod nhw wedi eu dewis fel un o bum Labordy Data Data Rhwydweithio ledled y DU.

Completed

16eg Ebrill 2020Amser Cyfweld

Cyfweliad panel gyda The Health Foundation.

Completed

15fed Ebrill 2020Paratoi am Gyfweliad

Mae partneriaid yn cyfarfod i gynnal ymarfer panel cyfweld i baratoi.

Completed

Mawrth 2020Rhestr Fer

Tîm yn derbyn y newyddion bod eu cais wedi'i symud ymlaen i rownd nesaf y broses ymgeisio.

Completed

28ain Chwefror 2020Cyflwyno Cais

Dyddiad cau am geisiadau.

Completed

24ain Chwefror 2020Cytuno y Drafft Terfynol

Cyfarfod terfynol i bartneriaid i gytuno ar y drafft terfynol a'r costau.

Completed

Chwefror 2020Adeiladu'r Cais

Cynnwys y bid yn cael ei gynhyrchu gan bartneriaid a'i dynnu at ei gilydd gan dîm EIDC i ffurfio un cais.

Completed

20fed Ionawr 2020Cyfarfod Cynllunio

Mae cynrychiolwyr o'r holl bartneriaid yn cyfarfod i drafod y cynnig llawn ar gyfer cais Labordy Data Rhwydweithio Cymru.