Asesiad Poen Deallusrwydd Artiffisial PainChek

teccymru
Step complete
Step complete
Step complete

Cefndir y Prosiect

Mae asesiad poen cywir mewn rhai unigolion yn cyflwyno heriau i staff gofal iechyd. Mae'r rhan fwyaf ohonon ni'n dibynnu ar y ffaith ein bod ni'n gallu mynegi ein poen a cheisio lleddfwyr poen priodol. Fodd bynnag, i gleifion a phreswylwyr na allant fynegi eu hunain yn hawdd neu y mae eu gallu i gyfathrebu ar lafar yn amrywio, mae hyn yn broblematig. Mae offer asesu ar bapur wedi bodoli ers tro ond yn dibynnu ar hyfforddiant a dehongliad cywir gan y darparwr gofal iechyd. Mae angen amser ychwanegol hefyd i gofnodi'r canfyddiadau mewn cofnodion gofal iechyd.

Mae PainChek yn gynnyrch ap sy’n ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial i ddehongli'r canlyniadau ac, yn ychwanegol at hynny, mae’r gallu ganddo i drosglwyddo canlyniadau'n uniongyrchol i gofnodion iechyd electronig cleifion lle mae rheini ar gael.

Nodau’r Prosiect

I Ddangos.

Canlyniad cleifion / gwelliannau cartref gofal

 • Meddyginiaeth
 • Lefelau poen
 • Ansawdd metrigau gofal (NICE)
 • Mesurau ychwanegol (yn dibynnu ar gapasiti staff)

Y bydd staff yn ei ddefnyddio

 • Heriau Graddfa Boen Abbey
 • Hawdd ei ddefnyddio gyda PainChek
 • Potensial clinigol y ddyfais
 • Asesiadau cynnydd poen wedi'u dogfennu

Arbedion cost i gartrefi gofal/GIG

 • Gostyngiad mewn meddyginiaethau atal poen
 • Gostyngiad yn y niferoedd sy’n cael eu derbyn i ysbytai
 • Gostyngiad mewn apwyntiadau cleifion allanol
 • Amser staff/ymgysylltiad staff â chleifion
 • Llai o wastraff meddyginiaeth?

 

 

Testunau
Apiau Gwerthuso Deallusrwydd Artiffisial Teleiechyd
Local Authority
 • All Wales
Bwrdd Iechyd
 • Aneurin Bevan University Health Board
Partneriaid / Ffynonellau Cyllid

PainChek – Asesiad Poen Deallus

Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru

Rhaglen Technoleg Gynorthwyol Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gwent

 

 

 

Dyddiad dechrau
Dyddiad Cwblhau