teccymru

Mae TEC Cymru, y rhaglen genedlaethol ar gyfer gofal a alluogir gan dechnoleg yng Nghymru, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y Wobr Trawsnewid ganolog yng Ngwobrau ITEC TSA 2022, yn dilyn cyflwyned cyflym Gwasanaeth Ymgynghori Fideo (YF) GIG Cymru.

TEC Cymru ar restr fer Gwobrau ITEC TSA

Mae ITEC yn cynrychioli Arloesedd, Integreiddio a Gwelliant gan ddefnyddio Gofal wedi’i Galluogi gan Dechnoleg, ac mae Gwobr ITEC TSA yn amlygu sefydliadau yn y DU a thramor sy’n gwneud y mwyaf i sicrhau buddion sylweddol i ddefnyddwyr, gofalwyr a chymunedau, yn ogystal ag i gomisiynwyr a darparwyr.

Mae TEC Cymru yn falch iawn o fod wedi cyrraedd y rhestr fer ymhlith dros 60 o ymgeiswyr, y mae llawer ohonynt wedi cynllunio a gweithredu trawsnewid mawr ar draws eu sefydliad gyda dull rhagweithiol ac ataliol.

Ar ôl cynllunio’n wreiddiol i gyflwyno Ymgynghori Fideo (YF) dros nifer o flynyddoedd yng Nghymru, gofynnodd Llywodraeth Cymru i TEC Cymru ym mis Mawrth 2020 i gyflymu ei gynlluniau ac aeth yn fyw ar draws pob bwrdd iechyd o fewn ychydig wythnosau. Mae'r sefydliad wedi cyflawni trawsnewid sylweddol drwy ddarparu mynediad diogel, sicr a pharhaus i wasanaethau gofal a'r GIG ar fyrder, yn dilyn yr her sylweddol a gyflwynwyd gan yr achosion o Covid-19.

Dywedodd Sara Khalil, Arweinydd Rhaglen TEC Cymru:

“Roedd y rhaglen genedlaethol hon yn ymdrech wirioneddol gydweithredol ac rydym yn falch iawn bod y timau niferus sy’n ymwneud â GIG Cymru wedi cael eu cydnabod. Daeth yr amgylchiadau a ysgogodd fabwysiadu'r Ymgynghoriad Fideo allan o reidrwydd, fodd bynnag mae'n hyfryd gweld awydd i fideo aros fel rhan gynaliadwy o wasanaethau. Mae’n parhau i gael ei ddefnyddio gan dros 50 o arbenigeddau ac mewn bron i ddwy flynedd, mae dros 300,000 o ymgynghoriadau wedi’u cynnal. Dymunwn bob lwc i bob ymgeisydd ac edrychwn ymlaen at seremoni Gwobrau ITEC TSA.”.

Cyhoeddir y gwobrau yng nghynhadledd ITEC eleni gyda'r nos ar 28 Mawrth 2022 yn ICC Birmingham.