teccymru

Mae gwaith TEC Cymru gyda phartneriaid yn CWTCH Gwent, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac Ecosystem Iechyd Digidol Cymru ar gynhyrchu canllaw cam wrth gam ar gyfer defnyddio ymgynghoriadau fideo mewn gwasanaethau iechyd meddwl wedi’i gyhoeddi yng nghyfnodlyn BJPsych diweddaraf.

hands on laptop keyboard

Mae datblygiad y canllaw newydd sbon hwn yn cynnwys camau ar sut i sefydlu a gweithredu ymgynghoriadau mewn ymarfer amser go-iawn. Disgrifiodd y papur y broses sefydlu o ddwy enghraifft amser real GIG Cymru o wasanaeth ymgynghori fideo newydd, gan gynnwys:

  • Gwasanaeth lleol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, CWTCH Gwent
  • Gwasanaeth cenedlaethol ar draws GIG Cymru gyfan, Gwasanaeth Ymgynghori Fideo GIG Cymru

Cyflwynwyd Gwasanaeth Ymgynghori Fideo GIG Cymru fel rhan o'r ymateb i bandemig coronafeirws yng Nghymru.

Mae'r canllaw yn darparu canllaw cam wrth gam gweledol syml ar gyfer defnyddio telepsychiatreg trwy ddefnyddio ymgynghoriadau fideo o bell mewn gwasanaethau iechyd meddwl, ac yn amlinellu'r camau gorfodol i sicrhau defnydd diogel, llwyddiannus a chynaliadwy o ymgynghoriadau fideo yn y GIG trwy sicrhau hynny mae ymgynghoriadau fideo yn ffitio i systemau llif gwaith presennol a newydd y GIG ac yn cadw at ganllawiau cyfreithiol a moesegol.

Hoffem ddiolch i'r unigolion sydd wedi cyfrannu at y papur hwn gan gynnwys cydweithwyr o CWTCH Gwent, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac Ecosystem Iechyd Digidol Cymru.

Gallwch ddarllen y canllaw cam wrth gam llawn ar gyfnodolyn BJPsych yma.