dhew

Mae bid ar agor am fframwaith gwerth £800m sydd wedi'i gynllunio i ganiatáu i NHS Digital “ddatblygu perthnasoedd strategol” gyda detholiad bach o gyflenwyr gwasanaethau datblygu meddalwedd.

hands shaking

Mae Gwasanaeth Masnachol y Goron, fel yr awdurdod, yn bwriadu rhoi cytundeb ar waith ar gyfer darparu gallu digidol ar gyfer iechyd i'w ddefnyddio gan NHS Digital a chyrff iechyd a gofal cymdeithasol eraill y sector cyhoeddus ar gyfer darparu canlyniadau digidol a gwasanaethau ategol. Mae'r cytundeb yn cael ei ddatblygu gyda NHS Digital fel y Gweithredwr, sy'n gofyn am allu digidol i ddiwallu anghenion penodol y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae NHS Digital angen i gyflenwyr fuddsoddi i ddeall eu hanghenion sefydliadol penodol a darparu eu gwasanaethau yn bwrpasol i fodloni gofynion.

Bydd gan y fframwaith hwn gyda (tua) 12 o gyflenwyr y gall NHS Digital ddatblygu perthnasoedd strategol â hwy dros gyfnod digonol o amser, i warantu buddsoddiad ymlaen llaw mewn cystadleuaeth agnostig cyflenwyr ar lefel fframwaith, wrth gynnal cystadleuaeth effeithiol ac effeithlon. Bydd adeiladu perthnasoedd strategol agosach yn annog cyflenwyr i wella ac arloesi wrth ddarparu gwasanaethau. Cyflawnir hyn trwy weithgareddau partneriaeth gydweithredol barhaus neu reoli perthnasoedd cyflenwyr yn seiliedig ar adborth o gontractau 'call-off' ac adroddiadau MI.

Mae'r bid ar agor tan 24ain Medi 2020.

Am ragor o wybodaeth ac i ymgeisio.