• Bevan Exemplars - Sefydlwyd cynllun Bevan Examplars yn 2015 i helpu i drosi syniadau gofal iechyd darbodus yn weithredoedd. Ers hynny mae wedi cefnogi dros 140 o brosiectau llwyddiannus i wella canlyniadau iechyd, profiadau cleifion ac effeithlonrwydd adnoddau yn GIG Cymru.
  • Y Sefydliad Iechyd - Rhagor o wybodaeth am ei gyllid, ei gymrodoriaeth a'i gyfleoedd gwahoddiad i tendro sy’n agored i geisiadau ar hyn o bryd.
  • Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru - Ei nod yw helpu pobl Cymru i elwa ar well gofal iechyd a llesiant economaidd. Mae’n gwneud hynny drwy weithio gyda chwmnïau arloesol i ddod o hyd i atebion ar gyfer y GIG a darparwyr gofal iechyd.
  • Canolfan Ragoriaeth SBRI - Mae Cyflymydd Arloesi SBRI Cymru yn cysylltu sefydliadau sector cyhoeddus â chwmnïau a busnesau bach a chanolig i ddatblygu atebion arloesol i ddarparu gwasanaethau a heriau cymdeithasol maent yn cael anhawster eu datrys.
  • Proses her Catalydd GovTech - Mae heriau Catalydd GovTech yn helpu cyrff y sector cyhoeddus i fanteisio ar dechnoleg newydd sy'n dod i'r amlwg. Dilynwch y ddolen i weld sut mae'r broses her a chystadleuaeth yn cael ei rhedeg.