• Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru - Ei nod yw helpu pobl Cymru i elwa ar well gofal iechyd a llesiant economaidd. Mae’n gwneud hynny drwy weithio gyda chwmnïau arloesol i ddod o hyd i atebion ar gyfer y GIG a darparwyr gofal iechyd.
  • Iechyd a Gofal Digiol Cymru (IGDC) - Y sefydliad cenedlaethol sy'n adeiladu ac yn dylunio gwasanaethau digidol ar gyfer iechyd a gofal yng Nghymru.
  • Llywodraeth Cymru, 'Cymru Iachach' - Cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 
  • Bwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru (WISB) - Gellir dod o hyd i wybodaeth am ymgysylltu â WISB, ei gylch gorchwyl, aelodau a chyfarfodydd drwy ddilyn y ddolen.
  • Bwrdd Safonau Technegol Cymru (WTSB) - Pwrpas WTSB yw ategu'r gwaith o greu a chynnal catalog o safonau a gofynion i alluogi integreiddio a rhyngweithredu ar draws yr holl systemau iechyd a gofal mewn modd cyson a diogel, a chefnogi arloesi lleol a defnyddio partneriaid cyflenwi trydydd parti.