Mae'r Wobr yn sicrhau bod £ 140 miliwn ar gael dros dair blynedd i gyflymu'r broses o brofi a gwerthuso technolegau sydd fwyaf tebygol o gyflawni'r nodau a nodir yng Nghynllun Tymor Hir y GIG. Mae pedair lefel o ddyfarniad ar gael i gefnogi datrysiadau AI o'r dichonoldeb cychwynnol i werthuso o fewn lleoliadau GIG a gofal cymdeithasol.

Mae'r Wobr yn broses gystadleuol sy'n cael ei rhedeg gan yr Accelerated Access Collaborative (AAC) mewn partneriaeth â NHSX a'r National Institute for Health Research (NIHR). Bydd pob rownd o'r Wobr yn cefnogi gwahanol gategorïau o dechnoleg i fynd i'r afael ag angen clinigol a chleifion.

Bydd y Wobr AI mewn Iechyd a Gofal yn cynyddu effaith systemau AI i helpu i ddatrys heriau clinigol a gweithredol ar draws y GIG. Bydd yn cyflymu'r technolegau mwyaf addawol trwy'r broses reoleiddio trwy adeiladu sylfaen dystiolaeth i ddangos effeithiolrwydd a diogelwch deallusrwydd artiffisial ym maes iechyd a gofal.

 

Adnoddau*:

* dim ond ar gael yn y Saesneg