dhew
,
-

Ymunwch â ni am ddigwyddiad arddangos digidol rhad ac am ddim i archwilio prosiect monitro o bell Huma, a thrafod sut y gall datrysiadau monitro o bell wella profiad, gofal a chanlyniadau cleifion.

7 Ebrill 2022 11:30 am - 12:30 pm GMT

An asset depicting the times and dates of the event

Mae’r Gronfa Atebion Digidol (DSF) yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru a gydlynir gan Ecosystem Iechyd Digidol Cymru (EICD) i gefnogi’r ymateb i COVID-19.

Yn 2020 ariannodd DSF y peilot a gwerthusiad cyflym o lwyfan technoleg monitro o bell, a ddyluniwyd gan y cwmni technoleg iechyd digidol byd-eang Huma, ar gyfer cleifion sy'n byw gyda methiant y galon.

Gan weithredu fel cydweithrediad rhwng Huma, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), bu’r prosiect yn galluogi cleifion sy’n byw gyda methiant y galon i rannu gwybodaeth bwysig am eu hiechyd yn ddiogel gyda chlinigwyr gan ddefnyddio Ap sy’n seiliedig ar ffôn clyfar. .

Ymunwch â ni ar gyfer ein seminar digidol rhad ac am ddim

Bydd siaradwyr o Huma, y ​​Byrddau Iechyd ac Ecosystem Iechyd Digidol Cymru (DHEW) yn ymuno â ni a fydd yn rhannu eu harbenigedd a’u profiadau wrth gydweithio ar y prosiect hwn.

Archebwch eich tocynnau am ddim heddiw