,
-
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, CF10 4PL

Mae darparu gwasanaeth gofal iechyd 24/7 i gleifion yn heriol. Mae datblygiadau technolegol yn cefnogi'r galwadau cynyddol a roddir ar fyrddau iechyd i reoli gofal cleifion. O fod â'r gallu i gael mynediad at systemau clinigol ar ddyfeisiau symudol a dyfeisiau llaw i sicrhau bod cefnogaeth dechnegol ar gael ar adegau tyngedfennol.

One Healthtech

Os digwydd hyn, edrychwn ar sut y defnyddir y datblygiadau hyn i gefnogi ein gwasanaethau gofal iechyd, a sut y gallwn gydbwyso anghenion y gwasanaeth orau heb losgi. Bydd hefyd, fel bob amser, yn gyfle i gwrdd â phobl anhygoel eraill, yn enwedig menywod, sy'n gweithio ym maes iechyd yng Nghaerdydd!

Ymhlith y siaradwyr mae:

  • Cari-Anne Quinn, Prif Weithredwr Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
  • Catherine O’Brien, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru
  • Fran Beadle, Dogfennau Nyrsio, Arweinydd Gwybodeg Cenedlaethol (Nyrsio), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
  • Dr Teena Clouston, Uwch Gymrawd AdvHE, Darllenydd: Therapi Galwedigaethol, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Coleg Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd

Agenda

  • 6.00 Cofrestru a lluniaeth
  • 6.30 Cyflwyniadau, Holi ac Ateb
  • 8.15 Diodydd a rhwydweithio
  • 9.00 Cau

 

Bwciwch eich lle heddiw!
Sut All Technoleg Ein Helpu i Gyflwyno Gwasanaeth 24/7?
Bwciwch nawr