dhew
,
-
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, CF10 4PL

Mae'r digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i fynychwyr ddysgu am OpenEHR ac ehangu eu dealltwriaeth o'r dechnoleg hon sy'n cael ei defnyddio ledled y DU.

Open EHR event image

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae datrysiadau wedi'u seilio ar OpenEHR mewn amgylchedd aml-werthwr wedi profi i fod yn ddull llwyddiannus o reoli cofnodion gofal iechyd electronig ar unrhyw raddfa. Mae'r dechnoleg yn seiliedig ar bensaernïaeth agored ac ystwyth, sy'n cefnogi nifer o achosion defnyddio cofnodion iechyd electronig gyda modelau clinigol dilysedig. Mae'r rhain yn cael eu storio mewn ystorfa niwtral gwerthwr ac yn tanategu i'r egwyddorion o gymudo rheolaeth data gofal iechyd a gwneud y mwyaf o hylifedd data.

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ar y cyd â Sefydliad Apperta.

Pwy ddylai mynychu?

 • Prif Swyddogion Gwybodaeth
 • Prif Swyddogion Gwybodaeth Glinigol
 • Clinigwyr
 • Datblygwyr
 • Busnesau bach a chanolig

Pam ddylech chi fod yn bresennol?

Byddwch yn clywed gan ystod o leisiau yn y gofod data clinigol a rhyngweithredu a fydd yn tynnu sylw at syniadau, cyfleoedd ac yn defnyddio achosion i wella cyflwr gofal iechyd ar hyn o bryd. Byddant yn cyflwyno eu profiad o OpenEHR, gan ddarparu cyflwyniad eang i OpenEHR ar gyfer dechreuwyr, ynghyd â gwesteion yn siarad am eu profiad gyda'i weithredu, graddfa'r cyfle, a gweledigaeth ar gyfer ei alluoedd i rannu ac ailddefnyddio data mewn gofal iechyd i'r eithaf.

Siaradwyr Awgrymedig

 1. Gary Bullock, Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
 2. Mike Jones, Gartner
 3. Ian McNicoll, openEHR Rhyngwladol: Beth yw openEHR?
 4. Alastair Allen, Prif Swyddog Technegol, Kaimons
 5. Thomas Beale, Principal Ars Semantica, openEHR International
 6. Paul Millar, Meddyg Teulu, Arweinydd Clinigol, Gwasanaeth Digidol NES: Modelu'r ffurflen ReSPECT a Phlatfform Digidol Cenedlaethol yr Alban
 7. David Jobling, Apperta: y prosiect eObs Apperta
 8. John Meredith, Pensaer – Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

 

Cofrestrwch eich lle heddiw!
openEHR: Modelu a Pharhau Data Gofal Iechyd Niwtral o Werthwyr
Bwciwch nawr trwy Eventbrite