dhew
,
-
Ar-lein

Mae MediWales yn cynnal cyfres o weminarau sy'n dwyn ynghyd rai o'r straeon ysbrydoledig am sut mae ein cymuned wedi ymateb i'r pandemig trwy addasu, arloesi a chydweithio.

lightbulb

Mae gennym stori wych i'w hadrodd gyda datblygiadau newydd o arloesi yn iechyd, datblygiadau sylweddol mewn diagnosteg, cefnogaeth ar gyfer treialon clinigol a gweithgynhyrchu offer hanfodol i gefnogi ymdrech Covid-19.

Maent hefyd yn cynnal nodwedd arweiniol yn y cylchgrawn LifeStories ochr yn ochr â'n cyfres gweminar, a gyhoeddir ym mis Awst.

Ymunwch â nhw ar yr 22ain o Fedi ar gyfer y weminar ddigidol hon sy'n canolbwyntio ar iechyd. Noddir y weminar hon gan AliveCor a fydd yn agor y digwyddiad.

Rhaglen

 • AliveCor, Sean Warren, Cyfarwyddwr Busnes - DU ac Iwerddon
 • AliveCor Siaradwr Cefnogol, Matt Reed, Athro Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys, ac Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Frys yn Ysbyty Brenhinol Caeredin
  • Profiad o'r byd go iawn o fonitro ECG symudol yn y lleoliad clinigol acíwt a thu hwnt
 • SymlConnect, Sabarna Mukhopadyay, Prif Swyddog Gweithredol
  • Trawsnewidiad digidol, gan rymuso cleifion i hyrwyddo monitro clinigol ac effeithlonrwydd
 • Bond Digital Health, Viktoriya Agova, Rheolwr Marchnata
  • Ymhellach na phrofi: Covid-19 a gwerth data
 • Concentric Health, Dafydd Loughran, Prif Swyddog Gweithredol
  • Trawsnewid sut, a ble, rydyn ni'n gwneud penderfyniadau am ein hiechyd
 • Simply Do Ideas, Lee Sharma, Prif Swyddog Gweithredol
  • Sut mae'r GIG yn datgloi doethineb y dorf yn y frwydr yn erbyn Covid
 • Roche Diabetes, Jeremy Lewis

 

Cofrestrwch eich lle heddiw!
LifeStories Live: Trawsnewid Iechyd Digidol
Bwciwch nawr