dhew
,
-
Ar-lein

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn lansio'r gyfres Weminar Adnoddau Data Cenedlaethol (NDR), cyfres o weithdai ar-lein, sesiynau rhannu dwfn a sesiynau gwybodaeth i drafod ac arddangos y gwaith pwysig sy'n digwydd ar draws GIG Cymru sy'n gysylltiedig â'r NDR.

national data resource map of wales

Mae’n gyffrous i ni allu lansio cyfres Gweminar Ar-lein yr Adnodd Data Cenedlaethol (NDR), sef cyfres o weithdai ar-lein, sesiynau at wraidd y mater a sesiynau gwybodaeth i drafod ac arddangos y gwaith pwysig sy'n digwydd ledled GIG Cymru sy'n gysylltiedig â'r NDR.

Mae'r digwyddiad lansio hwn yn gyfle i ddysgu rhagor am yr NDR. Byddwn yn rhannu straeon a safbwyntiau ar sut y gall yr NDR drawsnewid iechyd a gofal ledled Cymru, byddwch yn clywed barn arbenigol ar fentrau mawr a gefnogir gan yr NDR a phartneriaid, a byddwn yn cael trafodaeth agored gyda chi i gasglu eich adborth Mae'n gyfle i chi ddarganfod sut y gallai'r NDR effeithio ar eich gwaith a sut y gallwch chi gymryd rhan hefyd.

Bydd y sesiwn yn rhyngweithiol, a bydd yn cynnwys panel Holi ac Ateb 30 munud i chi ofyn cwestiynau ar y diwedd, felly dewch draw, byddwch yn chwilfrydig a helpwch ni i yrru'r rhaglen NDR ymlaen i Gymru.

Pam cymryd rhan:

  • Dysgu beth yw'r NDR a sut y bydd yn newid sut mae iechyd a gofal yn cael ei ddarparu yng Nghymru
  • Deall sut mae'r NDR yn cefnogi rhaglenni cenedlaethol a blaenoriaethau iechyd a gofal
  • Ymgysylltu â thîm arweinyddiaeth yr NDR ac arbenigwyr iechyd a gofal i roi eich barn ar y rhaglen
  • Deall sut y gallwch chi gymryd rhan a chyfrannu

Agenda a Siaradwyr:

Mae’r siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau yn cynnwys:

  • Ifan Evans - Cyfarwyddwr Trawsnewid Digidol, Llywodraeth Cymru
  • Paul Howells - Arweinydd Rhaglen Yr Adnodd Data Cenedlaethol
  • Sally Lewis - Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Darbodus yn Seiliedig ar Werth
  • Andy Haywood - Cyfarwyddwr Gwasanaeth Digidol, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
  • Allan Wardhaugh - Prif Swyddog Gwybodaeth Glinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
  • Helen Northmore - Pennaeth Mabwysiadu Arloesedd (Digidol a Deallusrwydd Artiffisial), Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Bydd agenda fanwl a gwybodaeth bellach am y digwyddiad yn dilyn maes o law.

Cofrestrwch eich lle heddiw!
Lansiad Cyfres Gweminarau yr Adnodd Data Cenedlaethol
Bwciwch nawr trwy Eventbrite