,
-
Ar-lein

Roedd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar reng flaen effaith Covid 19 ac roedd hyn yn cyd-daro â galw mawr am PPE, offer meddygol, diagnosteg a thechnolegau digidol. Gyda ffyrdd newydd o weithio a mabwysiadu arloesedd yn gyflym ar draws y sector, bydd ein siaradwyr yn archwilio sut y gallwn ddysgu o'r pandemig a beth mae'r argyfwng hwn yn ei olygu i ddyfodol caffael y GIG a chydweithio â diwydiant.

coins and clock

Un o gymynroddion parhaol yr argyfwng pandemig yw gwell dealltwriaeth bod y GIG yn wasanaeth datganoledig ac nad yw pob gwlad yn dilyn yr un cynlluniau a pholisïau. Er bod cenhedloedd y DU wedi cydweithredu mewn sawl maes, mae gan Lywodraeth ddatganoledig Cymru a'r GIG ei gwasanaethau seilwaith, mabwysiadu a chaffael ei hun.

Bydd siaradwyr o bob rhan o'r dirwedd gaffael, arweinwyr arloesi GIG Cymru, gwasanaethau caffael, gofal iechyd ar sail gwerth a'r llywodraeth yn trafod prynu, mabwysiadu arloesedd a gwytnwch y gadwyn gyflenwi ar gyfer technolegau iechyd.

 

Ymhlith y siaradwyr sydd wedi'u cadarnhau mae

 

  • Jonathan Irvine - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Caffael, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
  • Elin Brock - Pennaeth Ymchwil, Arloesi a Gwella, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  • Tom Powell - Arweinydd Hwb Ymchwil, Arloesi a Gwella a Rheolwr Arloesi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
  • Pete Phillips - Cyfarwyddwr, Surgical Materials Testing Laboratory
  • Robyn Davies - Pennaeth Arloesi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cardiff & Vale
  • Sion Charles - Dirprwy Gyfarwyddwr, Comisiwn Bevan
  • Tom James - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arloesi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  • Rhodri Griffiths - Cyfarwyddwr Mabwysiadu Arloesi, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

 

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ar Zoom.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim i aelodau a £95 + TAW i'r rhai nad ydynt yn aelodau.

Cofrestrwch eich lle heddiw!
Gweithio gyda GIG Cymru: caffael a mynediad i'r farchnad
Am ragor o wybodaeth ac i fwcio