,
-
,

Ymunwch â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Ecosystem Iechyd Digidol Cymru, Iechyd a Gofal Digidol Cymru a Thechnoleg Iechyd Cymru wrth i ni ddod â datblygwyr digidol a darparwyr gwasanaethau ynghyd i rannu mewnwelediadau ar y cyfleoedd ar gyfer atebion digidol ym maes iechyd a gofal.

Datrysiadau digidol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru (Dydd Mercher)

Datrysiadau digidol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru (Dydd Iau)

23-24 Mawrth 2022 

A poster of the event title

Bydd y digwyddiad digidol deuddydd yn dod â datblygwyr digidol a darparwyr gwasanaethau ynghyd i rannu mewnwelediadau ar y cyfleoedd ar gyfer atebion digidol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Drwy gydol y ddau ddiwrnod, bydd siaradwyr o bob rhan o’r sector iechyd digidol yn ymuno â ni i edrych ar feysydd fel:

  • Strategaeth Ddigidol Llywodraeth Cymru
  • Ystorfa Ddata Genedlaethol
  • System Gwybodaeth Dyfeisiau Meddygol.

Byddwn hefyd yn defnyddio ystafelloedd digidol rhyngweithiol trwy gydol y dyddiau ar gyfer trafodaethau ac i rannu syniadau.

Archebwch eich tocynnau am ddim i'r digwyddiadau ar-lein isod.

Datrysiadau digidol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru (Dydd Mercher)

Datrysiadau digidol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru (Dydd Iau)

Bydd y digwyddiad hefyd yn codi ymwybyddiaeth o alwad pwnc digidol Technoleg Iechyd Cymru sydd ar ddod.

Bydd hyn yn rhoi cyfle i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan ddysgu am strategaeth ddigidol Llywodraeth Cymru a gweld arloeswyr yn cyflwyno eu syniadau i arbenigwyr.