dhew
-
Online

Er mwyn cefnogi'r frwydr yn erbyn COVIDー19 a chyflymu cydweithredu byd-eang, mae Lyonbiopole, Evaluate Ltd ac Inova yn trefnu Digwyddiad Partnerio Rhithiol am ddim i sefydliadau sydd ag atebion ar gyfer profi, trin ac atal. Mae dros 2200 o gynrychiolwyr eisoes wedi cofrestru a gofynnwyd am 7000 o gyfarfodydd.

 

Corona

Pam Cynhadledd Partnerio Rhithiol am ddim?

Cyfrifoldeb cwmnïau fferyllol, biotechnoleg, y byd academaidd, gwyddonwyr ymchwil, asiantaethau iechyd cyhoeddus, VCs, CRO / CMOs a'u cyflenwyr yw cydlynu ymateb y diwydiant i bandemig COVID-19.

Mewn amseroedd arferol, byddai miloedd o sefydliadau yn ymgynnull mewn canolfan gynadledda fawr i gwrdd â chyfnewid. Yn amlwg ac yn anffodus, nid yw hynny'n opsiwn heddiw.

Yn lle, gan ddefnyddio ein harbenigedd diwydiant biopharma, ein platfform rhwydweithio digidol blaenllaw a blynyddoedd o brofiad yn trefnu digwyddiadau partneru, rydym ni yn Inova, ynghyd â Lyonbiopole a Evaluate Ltd, yn cynnal y Digwyddiad Partnerio Rhithiol rhad ac am ddim hwn i feithrin cysylltiadau a chyflymu cydweithredu byd-eang. Dyma ein ffordd ni o gyfrannu at y frwydr yn erbyn COVID-19.

 

Pwy fydd yn mynychu?

Mae cyfranogiad yn agored i unrhyw sefydliad sy'n darparu cynnyrch, gwybodaeth neu dechnolegau a all helpu yn yr ymdrech i ddatblygu atebion profi, triniaeth neu atal i fynd i'r afael â phandemig COVID-19.

 

Bydd y Digwyddiad yn dod â'r rhandaliadau hyn ynghyd i fynd ar drywydd:

  • Cydweithrediadau Ymchwil a Datblygu posib
  • Offer ar gyfer prosiectau ymchwil
  • Ail-phwrpasu cyffuriau
  • Partneriaid ar gyfer treialon clinigol
  • Cyllido a thrwyddedu
  • Cyflenwyr newydd ar gyfer atgyfnerthu'r gadwyn gyflenwi
  • Cydweithrediad darganfod cam cynnar

 

Bwcio eich lle heddiw!
#PartneringAgainstCovid19
Cofrestrwch am ddim nawr!