Hidlyddion
Poster for Masterclass
Ar-lein

Mae monitro cleifion o bell yn ddigidol yn eu cartrefi yn gysyniad hirsefydlog ond dim ond yn ddiweddar y gwelwyd cynnydd yn y niferoedd sy’n ei fabwysiadu. Ers dechrau pandemig COVID-19, mae Teleiechyd, Teleofal ac ymgynghori dros fideo wedi dod yn fwy prif ffrwd ac mae ymddangosiad y "ward rithwir" yn opsiwn cynyddol ddeniadol i'r GIG yn gyffredinol ddelio â phwysau'r gaeaf a chadw cleifion yn ddiogel yn eu hamgylchedd eu hunain.