Beth Rydyn Ni'n Ceisio'i Gyflawni Gyda'n APIs

Rydym am agor pensaernïaeth dechnegol GIG Cymru i sefydliadau iechyd a gofal eraill yng Nghymru, yn ogystal â phartneriaid yn y sector cyhoeddus a phreifat. Ein nod yw rhoi'r ddealltwriaeth i ddatblygwyr a chyflenwyr system i ddatblygu yn erbyn ein hystod o wasanaethau digidol. Y cam cyntaf fu datblygu catalog o APIs GIG Cymru a datgelu enghreifftiau o amgylcheddau prawf yr APIs hyn yn raddol. Bydd yr APIs hyn yn cynrychioli enghreifftiau prawf o weithrediadau cynhyrchu cyfredol yn ogystal ag APIs arbrofol lle edrychwn ar greu enghreifftiau o adnoddau presennol mewn safonau rhyngweithredu gofal iechyd newydd fel HL7 FHIR.

Gan weithio mewn modd ailadroddol ac addasol, rydym yn bwriadu datblygu'r APIs yn gynyddrannol trwy fireinio'r hyn sy'n gweithio'n dda yn gyson yn seiliedig ar adborth defnyddwyr.

Datrysiad Rheoli / Diogelwch

Rydym wedi nodi tair cydran allweddol sy'n ofynnol i danategu'r APIs; Porth Datblygwr, Rheoli API ac Amgylchedd ‘sandbox’. Mae'r cydrannau hyn yn darparu asgwrn cefn yr isadeiledd sy'n ein galluogi i reoli a chyhoeddi ein catalog API yn well. Ymhlith pethau eraill maent yn ein galluogi i:

  • diogelu a rheoli fersiwn pob API yn hawsach
  • monitro perfformiad a defnydd i roi gwell mewnwelediad i ba mor dda y mae'r APIs yn gwasanaethu ein defnyddwyr.
  • cyrraedd ein cynulleidfa ddatblygwyr yn well trwy ddarparu galluoedd hunanwasanaeth sy'n caniatáu iddynt ddysgu am yr APIs a sut i'w defnyddio.