Digital Health Ecosystem Wales

Mae Ecosystem Iechyd Digidol Cymru (EIDC) yn dwyn ynghyd ddiwydiant, clinigwyr, llunwyr polisi, academyddion, arloeswyr a chyllidwyr i greu amgylchedd o arloesi digidol ym maes gofal iechyd Cymru. Rydym am ei gwneud hi'n haws ac yn gyflymach mabwysiadu technoleg gofal iechyd digidol yng Nghymru.

Mae ein gwaith yn cynnwys:

  • Rydym yn agor systemau a data GIG Cymru i ddatblygwyr drwy blatfform o APIs, yn lleihau amser datblygu ac yn sicrhau bod cynnyrch yn fwy addas i anghenion GIG Cymru
  • Rydym yn dod â rhanddeiliaid o bob cwr o'r gymuned iechyd digidol at ei gilydd i fynd i'r afael â'r rhwystrau a'r heriau o fabwysiadu a chyflwyno, gan gysylltu prosiectau â phartneriaid a ffynonellau cymorth
  • Rydym yn cynnull y gymuned iechyd digidol trwy ddigwyddiadau, cyfryngau cymdeithasol ac ar-lein i arddangos arfer gorau, treialu dulliau a systemau newydd, gwerthuso'n wrthrychol lle gellir cael yr effaith fwyaf a rhannu'r wybodaeth honno ledled Cymru

Darganfyddwch sut gallwn eich helpu chi, o gyngor i gyllid, o ymchwil i ddatblygu.

Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Mae tîm IGDC yn cydweithredu â phartneriaid diwydiant i ddarparu cyngor technegol a deall yn well yr heriau cyfredol o integreiddio â gwasanaethau digidol GIG Cymru.

Yna maent yn cydweithredu â thimau yn GIG Cymru i fynd i'r afael â'r heriau integreiddio trwy wella pensaernïaeth ddigidol, dogfennaeth dechnegol a phrosesau ategol.

Os ydych chi'n gweithio gyda GIG Cymru neu'n meddwl am weithio gyda chi ac yn dymuno cael cyngor ar y broses integreiddio, yna cysylltwch â'n tîm isod.