Rydym yn bartneriaeth rhwng yr Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a Iechyd a Gofal Digidol Cymru ac mae'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

  • Rydym yn agor systemau a data GIG Cymru i ddatblygwyr drwy blatfform o APIs, yn lleihau amser datblygu ac yn sicrhau bod cynnyrch yn fwy addas i anghenion GIG Cymru
  • Rydym yn dod â rhanddeiliaid o bob cwr o'r gymuned iechyd digidol at ei gilydd i fynd i'r afael â'r rhwystrau a'r heriau o fabwysiadu a chyflwyno, gan gysylltu prosiectau â phartneriaid a ffynonellau cymorth
  • Rydym yn cynnull y gymuned iechyd digidol trwy ddigwyddiadau, cyfryngau cymdeithasol ac ar-lein i arddangos arfer gorau, treialu dulliau a systemau newydd, gwerthuso'n wrthrychol lle gellir cael yr effaith fwyaf a rhannu'r wybodaeth honno ledled Cymru

Darganfyddwch sut gallwn eich helpu chi, o gyngor i gyllid, o ymchwil i ddatblygu.

I gael rhagor o wybodaeth am Ddeallusrwydd Artiffisial, safonau fframwaith tystiolaeth, sefydliadau allweddol a mwy, ewch i'n tudalen wybodaeth.

Os na allwch chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi’n chwilio amdano, beth am fynd i'n tudalen cwrdd â'r tîm a chysylltu â ni.