Mae Delyth James yn gyfrifol am ddarparu Ecosystem Iechyd Digidol Cymru sy'n dod â diwydiant, clinigwyr, llunwyr polisi, academyddion, arloeswyr a chyllidwyr ynghyd i gyflymu'r broses o fabwysiadu technoleg gofal iechyd digidol ledled Cymru.

Mae gan Delyth gefndir o 20 mlynedd fel rheolwr Cyflenwi Gwasanaeth a Chontractau mewn sefydliad cenedlaethol o'r 3ydd sector a chyn hynny dechreuodd ei gyrfa ym maes Rheoli Gwybodaeth yn y GIG yng Nghymru.

Mae Delyth yn awyddus i gysylltu â

  • Academia
  • Diwydiant
  • Iechyd
  • Cyllidwyr
  • Y rhai sy'n ansicr ble i fynd am ddatrysiad digidol

Cysylltwch â Delyth heddiw.