Defnyddio Cwcis a Thechnolegau Eraill

Mae’r Hysbysiad yn nodi sut rydym yn defnyddio cwcis ar wefan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a pham ein bod yn gwneud hynny. Hefyd, mae’n cynnig adnoddau a fydd yn caniatáu i chi wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth ynghylch derbyn, gwrthod neu ddileu unrhyw gwcis a ddefnyddiwn.

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cydsynio i’n defnydd o gwcis, felly rydym yn argymell eich bod yn darllen yr wybodaeth isod. Bydd y polisi cwcis hwn yn newid o bryd i’w gilydd, felly darllenwch ef yn rheolaidd.

Mae cwci yn ffeil fach o lythrennau a rhifau sydd yn aml yn cynnwys dynodwr dienw ac unigryw. Mae hyn yn golygu y gellir ei ddefnyddio i'ch adnabod chi heb ddatgelu eich gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan, bydd yn gofyn am ganiatâd i storio cwci yn adran cwcis eich gyriant caled. Mae cwcis yn cael eu defnyddio’n aml ar y rhyngrwyd i wneud i wefannau weithio, i wneud iddynt weithio’n fwy effeithlon, neu i ddarparu gwybodaeth am eich defnydd o’r wefan i berchennog y wefan neu drydydd partïon eraill. Er enghraifft, os ydych yn ychwanegu eitemau i fasged siopa, bydd cwci yn caniatáu i’r wefan gofio pa eitemau rydych chi’n eu prynu, neu os ydych yn mewngofnodi i wefan, bydd cwci yn eich adnabod yn nes ymlaen fel na fydd rhaid i chi roi eich cyfrinair eto.

Sut ydym ni'n defnyddio cwcis?

Rydym yn defnyddio cwcis i wella’r ffordd mae ein gwefan yn gweithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis trydydd parti sydd wedi eu gosod gan Google Analytics er mwyn gwella ein hymdrechion marchnata ar-lein.

Cwcis trydydd parti

Mae cwcis trydydd parti yn gwcis sy’n gysylltiedig â pharthau neu wefannau gwahanol i’r rhai rydych chi’n ymweld â nhw. Er enghraifft, ar y wefan hon, rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti sydd wedi eu creu gan Google er mwyn dadansoddi defnydd o’r wefan, ond gan nad yw ein gwefan ar barth Google, mae hyn yn gwneud eu cwcis yn gwcis “trydydd parti”. Bydd cwcis Google Analytics yn adnabod pobl sy'n ymweld â'n gwefan ac yn eu cyfrif, yn ogystal â darparu gwybodaeth arall fel am ba hyd mae ymwelwyr yn aros, i ble maen nhw’n mynd ar ein gwefan, a pha dudalennau sy'n cael y nifer fwyaf o ymweliadau. Nid oes gennym reolaeth uniongyrchol dros y ffordd mae cwcis Google yn ymddwyn.