Mae'r adnoddau yma wedi'u cynllunio i fod ar gael i bawb ac yn berthnasol i bobl sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n gweithredu fel un pwynt mynediad ar gyfer gwybodaeth sy'n ymwneud â diogelwch preswylwyr, gofalwyr a staff.