Hidlyddion
video consulting

Pe byddech wedi dweud wrthyf yr amser hwn flwyddyn yn ôl y byddai'r GIG yng Nghymru yn cynnal tua 3,000 o ymgynghoriadau fideo (VC) yr wythnos ar draws yr holl fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau, mewn gofal sylfaenol a gofal eilaidd ac yn ei gyflwyno i fferyllfeydd cymunedol, optometryddion a phractisau deintyddol, byddwn wedi eich cyhuddo o'r math o or-ddweud poblogaidd sy’n mynd dan groen y rhan fwyaf ohonom. Ond dyma beth sydd wedi digwydd.