15.12.2020 - Dal i fyny ar weminar Sesiwn Technegol yr Adnodd Data Cenedlaethol

09.12.2020 - Gweminar Sesiwn Technegol yr Adnodd Data Cenedlaethol

  • Bydd yr ail weminar yn y gyfres yn edrych ar bensaernïaeth a themâu technegol yr Adnodd Data Cenedlaethol, gan ganolbwyntio ar arloesi a chydweithio.

04.12.2020 - Dal i fyny ar weminar lansio NDR


04.11.2020 - Cyfres Weminar NDR 

  • Mae NDR yn lansio cyfres o weithdai ar-lein i drafod ac arddangos y gwaith pwysig sy'n digwydd ledled GIG Cymru sy'n gysylltiedig â'r NDR.
  • Mae'r digwyddiad cyntaf yn gyfle i ddysgu rhagor am y rhaglen a bydd yn ddigwyddiad rhyngweithiol â phanel Holi ac Ateb 30 munud ar y diwedd.