Mae data yn hanfodol i'r GIG a Gofal Cymdeithasol

 • Heb ddata cyson, cyflym o ansawdd uchel, ni allai'r GIG a Gofal Cymdeithasol weithredu
 • Mae data yn sail i benderfyniadau ar bob lefel ar draws iechyd a gofal cymdeithasol
 • Yng Nghymru, gwybodaeth electronig yw'r arian cyfred a ddefnyddir ym mhob trafodiad gofalwr - dinesydd a phob penderfyniad gweithredol

 

Rydyn ni yng nghanol chwyldro data

 • Mae deallusrwydd artiffisial a gwyddoniaeth data wedi chwarae rolau hanfodol mewn diwydiannau am ddegawdau, ond dim ond yn ddiweddar yr ydym wedi dechrau gweld potensial llawn dadansoddiadau ‘data mawr’ ym maes iechyd a gofal
 • Dewch â'r holl ddata cleifion ynghyd mewn un lle gan ddefnyddio iaith a thechnoleg gyffredin
 • Annog buddsoddiad yng Nghymru trwy ddarparu data mynediad mwy agored

 

Bydd yn hanfodol i wella iechyd a gofal cymdeithasol

 • Gwella rheolaeth ar glefyd cronig ar y cyd rhwng meddygon teulu ac ysbytai
 • Cysylltu data canlyniadau clinigol ac Ansawdd Bywyd i bennu'r mathau gorau o driniaeth
 • Datblygu adolygiad arferol o gostau a chanlyniadau i gefnogi gofal iechyd ar sail gwerth
 • Galluogi cynllunio gwasanaeth yn y dyfodol trwy ddadansoddi anghenion iechyd a gofal rhanbarthol
 • Darparu'r data i yrru iechyd a gofal mwy effeithlon, arloesol a chynhyrchiol