• Cymru yn Arwain y Ffordd- Cefnogi iechyd a gofal yng Nghymru i fod yn arloesol, modern a defnyddio data i yrru penderfyniadau
  • Ymchwil, Gwyddorau Data a Deallusrwydd Artiffisial - Llywio gofal a phrosiectau gwell
  • Ar gyfer Clinigwyr, Gofalwyr a Gwneuthurwyr Penderfyniadau Eraill - Defnyddio'r data i ddarparu argymhellion a mewnwelediad
  • Galluogwr Allweddol i Wella Ein Gwasanaethau - Mae'r NDR yn fenter genedlaethol i alluogi iechyd a gofal yn well er mwyn¬†wella profiad cleifion a chanlyniadau gwasanaeth
  • Gallu Data Mawr - Datrysiadau blaengar
  • Mynediad Cyflymach a Haws i Ddata - Mwy o ddata awtomataidd, mwy agored, cysylltiedig