Mae'r rhaglen yn gweithredu model tîm ffederal, gyda staff yn cael eu cyflogi gan ac wedi'u lleoli ar draws yr holl Fyrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, peidiwch ag oedi cyn anfon e-bost atom NDR.engagement@wales.nhs.uk